Ako spoznať pacienta s podozrením na PAH

MUDr. Milan Luknár


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Ako spoznať pacienta s podozrením na PAH“. AD test bol akreditovaný ARS CME a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

1. 4. 2021 - 31. 12. 2021

GP, INT, KAR, PNEU

Akreditované ARS CME

2 kredity

Zdarma

Studijní materiál

PAHuman
Janssen
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.