Zvýšená sérová hladina troponínu u pacientov bez jasnej špecifickej diagnózy

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Zvýšená sérová hladina troponínu u pacientov bez jasnej špecifickej diagnózy“. AD test bol akreditovaný SLK a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

1. 7. 2019 - 31. 12. 2019

GP, INT, KAR, REU

Akreditované SLK

2 kredity

Zdarma

Studijní materiál

TME solutions
Actelion
TME solutions
TMEgadget
TME solutions

©2014-2019 TME solutions s.r.o.