PAH 1: Súčasné možnosti liečby PAH vo svetle nových ESC/ERS guidelnes. Význam včasnej eskalácie liečby PAH.

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC


Online autodidaktický test (AD test) na tému „PAH 1: Súčasné možnosti liečby PAH vo svetle nových ESC/ERS guidelnes. Význam včasnej eskalácie liečby PAH.“. AD test bol akreditovaný SLK a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

6. 11. 2019 - 23. 10. 2020

ALERGO, ALG, ANG, ARO, DER, DIA, END, GAE, GER, GP, GYN, CHIR, INT, KAR, Lékarník, NEF, NEU, ORL, ORT, PED, PNEU, PSY, REU, URO, ONK, FBLR, HEM, UROGYN, ADIKT, AUDIO, BIOCHEM, BIOMED, PED DER, PED GYN, PED CHIR, PED KAR, PED NEF, PED NEU, PED ONK, PED ORL, PED PNEU, PED PSY, PED RADIO, PED REU, PED URO, DOM, PHARMAK, FON, FYZIO, GEN, HYG, HYPERB, CHIR CÉV, CHIR HRUD, CHIR MAXI, CHIR PLAST, INF, INTENZ, CHIR KAR, LAB, LOGOPED, PRÁVO, MIKROBIO, NEO, CHIR NEU, NUK, OBEZ, OFTAL, ORTOD, OST, PAT, POP, POSUD, PRAC, PED GP, PROT, PSYCHLG, RADIOD, RADIOT, REPRO, REVIZ, SEX, SOUD, STOM, STUDENT MED, STUDENT STOM, STUDENT PHARM, TELO, TOX, TRAUM, URG, ZDRAV, HEMON, iná

Akreditované SLK

2 kredity

Zdarma

Studijní materiál

PAHuman
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.