Liečba karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu

Doc. MUDr. Pavol Dubinský, Ph.D., MUDr. Monika Žák


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Liečba karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu“. AD test bol akreditovaný ARS CME a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

1. 1. 2021 - 31. 7. 2021

URO, ONK, RADIOT

Akreditované ARS CME

2 kredity

Zdarma

Studijní materiál

PAHuman
Janssen
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.