PAH 4: Pľúcna arteriálna hypertenzia – diagnostika, stratifikácia rizika a moderná liečba

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.


Online autodidaktický test (AD test) na tému „PAH 4: Pľúcna arteriálna hypertenzia – diagnostika, stratifikácia rizika a moderná liečba“. AD test bol akreditovaný ARS CME a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

1. 4. 2021 - 31. 12. 2021

ALERGO, ALG, ANG, ARO, DER, DIA, END, GAE, GER, GP, GYN, CHIR, INT, KAR, Lékarník, NEF, NEU, ORL, ORT, PED, PNEU, PSY, REU, URO, ONK, FBLR, HEM, UROGYN, ADIKT, AUDIO, BIOCHEM, BIOMED, PED DER, PED GYN, PED CHIR, PED KAR, PED NEF, PED NEU, PED ONK, PED ORL, PED PNEU, PED PSY, PED RADIO, PED REU, PED URO, DOM, PHARMAK, FON, FYZIO, GEN, HYG, HYPERB, CHIR CÉV, CHIR HRUD, CHIR MAXI, CHIR PLAST, INF, INTENZ, CHIR KAR, LAB, LOGOPED, PRÁVO, MIKROBIO, NEO, CHIR NEU, NUK, OBEZ, OFTAL, ORTOD, OST, PAT, POP, POSUD, PRAC, PED GP, PROT, PSYCHLG, RADIOD, RADIOT, REPRO, REVIZ, SEX, SOUD, STOM, STUDENT MED, STUDENT STOM, STUDENT PHARM, TELO, TOX, TRAUM, URG, ZDRAV, HEMON, iná

Akreditované ARS CME

2 kredity

Zdarma

Studijní materiál

EchoRight
Janssen
TME solutions
Janssen Medical Cloud
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.