AD testy akreditované SLK

Kredity CME, ktoré je možné získať na základe úspešného vyplnenia našich testov, sú akceptované Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

Naši užívatelia už získali 27 764 CME kreditov.

Prebiehajúce AD testy


Prečo sa registrovať?

Pohodlne a zadarmo

Získavajte CME kredity za absolvovanie testov z pohodlia domova alebo ordinácie. Všetky kurzy i študijné materiály sú Vám k dispozícii zadarmo.

Cez 1 500 registrovaných lekárov

Stránky Medicinskevzdelavanie.sk používa už viac ako 1 500 lekárov na Slovensku.

5 rokov s Vami

Už viac ako 5 rokov Vám prinášame AD testy od popredných odborníkov na Slovensku zamerané na široké spektrum špecializácií.

Chcem sa zaregistrovať

Prebiehajúce AD testy

Názov AD testu Akreditácia Počet kreditov
Manažment pacientov s adipozopatickou dyslipidémiou
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
SLK 2 kredity
Obezita a predsieňová fibrilácia
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Hypertenzia a demencia SYS-EUR
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Výstupy štúdie Odyssey
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Aká je úloha kardiológa v liečbe diabetu
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Kardiologický pacient na internom oddelení
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Betablokátory a systolické srdcové zlyhávanie
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Ako spoznať pacienta s podozrením na PAH
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity

O vzdelávanie lekárov

Sústavné vzdelávanie lekárov (CME - continuing medical education) je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov a udržiavanie znalosti právnych predpisov na výkon povolania po celý čas výkonu lekárskeho povolania.

Ďalšie informácie
TME solutions
Actelion
Sanofi
TMEgadget
TME solutions

©2014-2018 TME solutions s.r.o.