AD testy akreditované ARS CME

Kredity CME, ktoré je možné získať na základe úspešného vyplnenia našich testov, sú akceptované ARS CME.

Naši užívatelia už získali 30 257 CME kreditov.

Prebiehajúce AD testy


Prečo sa registrovať?

Pohodlne a zadarmo

Získavajte CME kredity za absolvovanie testov z pohodlia domova alebo ordinácie. Všetky kurzy i študijné materiály sú Vám k dispozícii zadarmo.

Cez 1 500 registrovaných lekárov

Stránky Medicinskevzdelavanie.sk používa už viac ako 1 500 lekárov na Slovensku.

5 rokov s Vami

Už viac ako 5 rokov Vám prinášame AD testy od popredných odborníkov na Slovensku zamerané na široké spektrum špecializácií.

Chcem sa zaregistrovať

Prebiehajúce AD testy

Názov AD testu Akreditácia Počet kreditov
Liečba karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, Ph.D.
ARS CME 2 kredity
Ako spoznať pacienta s podozrením na PAH
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ARS CME 2 kredity
PAH 1: Súčasné možnosti liečby PAH vo svetle nových ESC/ERS guidelnes. Význam včasnej eskalácie liečby PAH.
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc.
ARS CME 2 kredity
PAH 4: Pľúcna arteriálna hypertenzia – diagnostika, stratifikácia rizika a moderná liečba
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc.Sc.
ARS CME 2 kredity
PAH 2: Echokardiografické parametre PAH
doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc.
ARS CME 2 kredity
PAH 3: Minimálne potrebné parametre pre správne stanovenie rizika progresie PAH alebo Aj málo je niekedy viac
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc.
ARS CME 2 kredity

O vzdelávanie lekárov

Sústavné vzdelávanie lekárov (CME - continuing medical education) je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov a udržiavanie znalosti právnych predpisov na výkon povolania po celý čas výkonu lekárskeho povolania.

Ďalšie informácie
PAHuman
Janssen
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.