AD testy akreditované SLK

Kredity CME, ktoré je možné získať na základe úspešného vyplnenia našich testov, sú akceptované Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

Naši užívatelia už získali 30 033 CME kreditov.

Prebiehajúce AD testy


Prečo sa registrovať?

Pohodlne a zadarmo

Získavajte CME kredity za absolvovanie testov z pohodlia domova alebo ordinácie. Všetky kurzy i študijné materiály sú Vám k dispozícii zadarmo.

Cez 1 500 registrovaných lekárov

Stránky Medicinskevzdelavanie.sk používa už viac ako 1 500 lekárov na Slovensku.

5 rokov s Vami

Už viac ako 5 rokov Vám prinášame AD testy od popredných odborníkov na Slovensku zamerané na široké spektrum špecializácií.

Chcem sa zaregistrovať

Prebiehajúce AD testy

Názov AD testu Akreditácia Počet kreditov
Zvýšená sérová hladina troponínu u pacientov bez jasnej špecifickej diagnózy
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Asociácia sérovej cholesterolovej efluxnej kapacity s mortalitou pacientov s infarktom typu STEMI
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Chronická obličková choroba a kardiovaskulárne ochorenie
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity

O vzdelávanie lekárov

Sústavné vzdelávanie lekárov (CME - continuing medical education) je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov a udržiavanie znalosti právnych predpisov na výkon povolania po celý čas výkonu lekárskeho povolania.

Ďalšie informácie
PAHuman
Actelion
TME solutions
TMEgadget
TME solutions

©2014-2019 TME solutions s.r.o.