AD testy akreditované SLK

Kredity CME, ktoré je možné získať na základe úspešného vyplnenia našich testov, sú akceptované Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

Naši užívatelia už získali 25 143 CME kreditov.

Prebiehajúce AD testy


Prečo sa registrovať?

Pohodlne a zadarmo

Získavajte CME kredity za absolvovanie testov z pohodlia domova alebo ordinácie. Všetky kurzy i študijné materiály sú Vám k dispozícii zadarmo.

Cez 1 500 registrovaných lekárov

Stránky medicinskevzdelavanie.sk používa už viac ako 1 500 lekárov na Slovensku.

5 rokov s Vami

Už viac ako 5 rokov Vám prinášame AD testy od popredných odborníkov na Slovensku zamerané na široké spektrum špecializácií.

Chcem sa zaregistrovať

Prebiehajúce AD testy

Názov AD testu Akreditácia Počet kreditov
Diabetes a kardiovaskulárne ochorenia
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Diabetická kardiomyopatia
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Diabetes a srdcové zlyhávanie
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Kde sa dnes nachádzame v liečbe diabetes mellitus 2.typu?
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Kardiovaskulárny benefit metformínu
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Liečba diabetickej dyslipidémie, odkaz štúdie ACCORD
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
SLK 2 kredity
Familárna hypercholesterolémia známa – neznáma
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
SLK 2 kredity
Diagnostika familiárnej hypercholesterolémie
MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
SLK 2 kredity
Nové trendy v hypolipidemickej liečbe
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
SLK 2 kredity
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
SLK 2 kredity

O vzdelávanie lekárov

Sústavné vzdelávanie lekárov (CME - continuing medical education) je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov a udržiavanie znalosti právnych predpisov na výkon povolania po celý čas výkonu lekárskeho povolania.

Ďalšie informácie
TME solutions
Actelion
Sanofi
TMEgadget
TME solutions

©2014-2018 TME solutions s.r.o.