Prebiehajúce AD testy

Názov AD testu Akreditácia Počet kreditov
Ako spoznať pacienta s podozrením na PAH
MUDr. Milan Luknár
ARS CME 2 kredity
PAH 1: Súčasné možnosti liečby PAH vo svetle nových ESC/ERS guidelnes. Význam včasnej eskalácie liečby PAH.
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
ARS CME 2 kredity
PAH 4: Pľúcna arteriálna hypertenzia – diagnostika, stratifikácia rizika a moderná liečba
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ARS CME 2 kredity
PAH 2: Echokardiografické parametre PAH
prof. MUDr. Paleček Tomáš Ph.D.
ARS CME 2 kredity
PAH 3: Minimálne potrebné parametre pre správne stanovenie rizika progresie PAH alebo Aj málo je niekedy viac
MUDr. Milan Luknár
ARS CME 2 kredity
PAHuman
Janssen
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.