Liečba SGLT2 inhibítormi redukuje mortalitu diabetikov

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Liečba SGLT2 inhibítormi redukuje mortalitu diabetikov“. AD test bol akreditovaný SLK a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

1. 4. 2019 - 30. 9. 2019

GP, INT, KAR, REU

Akreditované SLK

2 kredity

Zdarma

Studijní materiál

PAHuman
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.