Úskalia manažmentu pacienta s diabetes mellitus

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Úskalia manažmentu pacienta s diabetes mellitus“. AD test bol akreditovaný SLK a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

4. 3. 2020 - 31. 12. 2020

DIA

Akreditované SLK

2 kredity

Zdarma

Studijní materiál

Zavesca
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.