Diabetes Mellitus a Covid19 I

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Diabetes Mellitus a Covid19 I“. AD test bol akreditovaný SLK a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

1. 5. 2020 - 30. 8. 2020

DIA

Akreditované SLK

2 kredity

Zdarma

Zavesca
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.