Diabetes Mellitus a Covid19 II

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Diabetes Mellitus a Covid19 II“. AD test bol akreditovaný ARS CME a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

1. 5. 2020 - 30. 8. 2020

DIA

Akreditované ARS CME

2 kredity

Zdarma

PAHuman
Janssen
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.