Kardiovaskulárne a renálne ochorenia a diabetes mellitus. Kardioprotektívne antidiabetiká a ich miesto v terapeutickej schéme

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Kardiovaskulárne a renálne ochorenia a diabetes mellitus. Kardioprotektívne antidiabetiká a ich miesto v terapeutickej schéme“. AD test bol akreditovaný SLK a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

13. 7. 2020 - 13. 10. 2020

DIA

Akreditované SLK

2 kredity

Zdarma

Zavesca
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.