Aktuálne odporúčania v liečbe hypertenzie, dyslipidémie a obezity u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Online autodidaktický test (AD test) na tému „Aktuálne odporúčania v liečbe hypertenzie, dyslipidémie a obezity u pacientov s diabetes mellitus 2. typu“. AD test bol akreditovaný SLK a sú mu pridelené najviac 2 kredity v závislosti od úspešnosti riešiteľa.

20. 7. 2020 - 20. 10. 2020

DIA

Akreditované SLK

2 kredity

Zdarma

PAHuman
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.