Britská asociácia dermatológov

http://www.bad.org.uk
Účinnosť a použitie acitretínu v dermatológii - Zhrnutie Starostlivosť o pacientov s aktinickou keratózou - Zhrnutie Liečba alopécie areata - Zhrnutie Bezpečné a efektívne predpisovanie azatioprínu - Zhrnutie Liečba karcinómu bazálnych buniek (BCC) - Zhrnutie Odporúčaný postup pre biologickú terapiu psoriázy - Zhrnutie Liečba bulózneho pemfigoidu - Zhrnutie Bezpečné a efektívne predpisovanie perorálneho cyklosporínu v dermatológii - Zhrnutie Liečba kontaktnej dermatitídy - Zhrnutie Liečba kožných bradavíc - Zhrnutie Vyšetrovanie a liečba generalizovaného pruritu u dospelých bez podkladovej dermatózy Liečba hidradenitídy suppurativa (akné inversa) Hydroxychlorochin a chlorochínová retinopatia: Odporúčania týkajúce sa skríningu Rady o bezpečnom aplikovanie a následnom používaní izotretinoínu v súvislosti s akné - Zhnutie Liečba lichen sclerosus (LS) Bezpečné a efektívne predpisovanie metotrexátu pre kožné ochorenia Liečba onychomykózy Liečba pemphigus vulgaris - Zhrnutie Fotodynamická terapia (PDT) Odporúčania pre meranie hladín ultrafialového žiarenia v ultrafialovej fototerapiu Liečba primárnych kožných lymfómov Bezpečné a efektívne používanie liečby PUVA (Psoralen–ultraviolet A therapy) Liečba pacienta s primárnym kožným skvamocelulárnym karcinómom - Zhrnutie Liečba spinocelulárneho karcinómu (Bowenova choroba) Liečba Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy u dospelých Liečba Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy u detí a mladých ľudí Liečba tinea capitis Hodnotenie a liečba urtikárie u dospelých a detí - Zhrnutie Liečba a diagnostikovanie vitiliga - Zhrnutie

Národný inštitút pre zdravie a klinickú kvalitu

http://www.nice.org.uk/
Melanóm: hodnotenie a manažment Atopický ekzém u pacientov pod 12 rokov: diagnostika a liečba Psoriáza: hodnotenie a manažment Obsessivně-kompulzívna porucha a telesná dysmorfická porucha: liečba Spondyloartritida vo veku nad 16 rokov: diagnostika a liečba Hematologické nádorové ochorenie: zlepšenie výsledkov COVID-19: Dermatologické stavy liečené lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť imunity Dupilumab na liečbu stredne ťažkej až ťažkej atopickej dermatitídy Strimvelis pre liečbu deficitu "adenozínu deamináza" - Ťažká kombinovaná imunodeficiencia Vismodegib na liečenie karcinómu bazálnych buniek Atezolizumab v kombinácii na liečbu metastatického nematernicového nemalobunkového karcinómu pľúc Cemiplimab na liečbu metastatického alebo lokálne pokročilého kožného spinocelulárneho karcinómu
EchoRight
Janssen
TME solutions
Janssen Medical Cloud
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.