Britská asociácia pre parenterálnu a enterálnu výživu

http://www.bapen.org.uk/
Intravenózna tekutá terapia u chirurgických pacientov Enterálna a parenterálna výživa v spoločnosti Organizácia nutričné podpory v nemocniciach Štandardy a smernice pre nutričnú podporu pacientov v nemocniciach Súčasná perspektíva parenterálnej výživy u dospelých Etické a právne aspekty klinickej hydratácie a nutričné podpory Nemocničná strava ako liečba Domáca parenterálna výživa vo Veľkej Británii

Národný inštitút pre zdravie a klinickú kvalitu

http://www.nice.org.uk/
Nutričná podpora pre dospelých: orálna nutrična podpora, sondova enterálna výživa a parenterálna výživa Materská a detská výživa Poruchy príjmu potravy: rozpoznávanie a liečba Prevencia obezity Prevencia nadmerného zvýšenia telesnej hmotnosti Management hmotnosti: riadenie životného štýlu dospelých s nadváhou alebo obéznych Potravinová alergia vo veku do 19 rokov: hodnotenie a diagnóza Management hmotnosti: riadenie životného štýlu pre deti a mladých ľudí s nadváhou alebo obezitou Darcovské mliečne banky: prevádzka služby Obezita: identifikácia, hodnotenie a manažment BMI: prevencia zlého zdravia a predčasnej smrti v čiernych, ázijských a iných menšinových etnických skupinách Obezita: práca s miestnymi komunitami Naltrexon-bupropión pre liečbu nadváhy a obezity Multimorbidita: klinické hodnotenie a liečba Novorodenecká parenterálna výživa Intravenózna tekutinová terapia u dospelých v nemocnici
EchoRight
Janssen
TME solutions
Janssen Medical Cloud
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.