Česká diabetologická spoločnosť

http://www.diab.cz/
Odporúčaný postup: Gestačný diabetes mellitus Odporúčané postupy pri diabetickom ochorení obličiek Odporúčaný postup starostlivosti o diabetes mellitus 2. typu - 2017 + príloha Algoritmus terapie Odporúčaný postup diagnostiky a liečby diabetickej neuropatie Odporúčaný postup starostlivosti o chorých s diabetes mellitus 1. typu Odporúčané postupy pre diagnostiku a liečbu diabetickej retinopatie Odporúčaný postup starostlivosti o pacientov so syndrómom diabetickej nohy Odporúčaný postup použitia inzulínovej pumpy a glukózových senzorov u pacientov s diabetom liečených inzulínom Odporúčania k edukácii diabetika Odporúčaný postup starostlivosti o diabetes mellitus v tehotenstve Odporúčaný postup pre testovanie presnosti glukometrov Odporúčané postupy v liečbe starších pacientov s diabetes mellitus v ČR Odporúčaný postup diétnej liečby pacientov s diabetom Odporúčaný postup na posúdenie kardiovaskulárneho rizika a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a diabetes mellitus 2. typu u žien so syndrómom polycystických ovárií Odporúčaný postup: Selfmonitoring glykémie v lekárni Odporúčaný postup starostlivosti o chorých s prediabetem Odborné stanovisko Českej diabetologickej spoločnosti k podávaniu metformínu v perioperačnom období Odporúčaný postup Diabetes mellitus - Laboratórna diagnostika a sledovanie stavu pacientov

Diabetická asociácia ČR

http://diabetickaasociace.cz/
Zavesca
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.