Medzinárodná federácia pre diabetikov

https://www.idf.org/
Management diabetu typu 2 v primárnej starostlivosti Diabetická noha- Screening Odporúčania pre klinickú prax týkajúce sa diabetickej nohy Tehotenstvo a diabetes Management diabetu v detstve a dospievaní v krajinách s nedostatočnými zdrojmi, 2. vydanie Diabetes a ramadán: Praktické guidelines Diabetické oko: Sprievodca pre zdravotníkov Management gestačného diabetu v komunite IDF GDM Model starostlivosti Globálny guideline pre manažment starších osôb s diabetom typu 2 Management diabetu v detstve a dospievaní v krajinách s nedostatočnými zdrojmi, 1. vydanie Globálny Guideline pre diabetes 2. typu Globálne pokyny IDF / ISPAD pre diabetes v detstve a dospievaní Vývoj klinických pokynov Správa postmealnej glukózy Orálne zdravie pre osoby s diabetom Samokontrola glukózy v krvi u diabetikov typu 2 neliečených inzulínom IDF WINGS Project: Súhrnná zpráva Gestačný diabetes pri narodení dieťaťa Odporúčania klinickej praxe IDF pre správu DME

Medzinárodná spoločnosť pre detský a adolescentný diabetes

https://www.ispad.org/default.aspx
Definícia, epidemiológie a klasifikácia diabetu u detí a dospievajúcich Fáze diabetu 1. typu u detí a dospievajúcich Diabetes mellitus 2. typu u mládeže Diagnostika a liečba monogenního diabetu u detí a dospievajúcich Liečba diabetu súvisiaceho s cystickou fibrózou u detí a dospievajúcich Vzdelávanie o diabetu u detí a dospievajúcich Ambulantná diabetická starostlivosť deťom a dospievajúcim s diabetom Glykemické kontrolné ciele a monitorovanie hladiny glukózy u detí, dospievajúcich a mladých dospelých s cukrovkou Liečba inzulínom u detí a dospievajúcich s diabetom Starostlivosť o výživu u detí a dospievajúcich s diabetom Diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolárny stav Hodnotenie a liečba hypoglykémie u detí a dospievajúcich s diabetom Management "dní s nevoľnosťou" u detí a dospievajúcich s diabetom Cvičenie u detí a dospievajúcich s diabetom Management diabetu u detí a dospievajúcich vyžadujúcich operáciu Psychologická starostlivosť o deti a dospievajúci s diabetom 1. typu Diabetes v dospievaní Mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie u detí a dospievajúcich Ďalšie komplikácie a stavy spojené s diabetom u detí a dospievajúcich Management diabetu u detí predškolského veku Manažment a podpora detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu v škole Diabetické technológie
Zavesca
Actelion
TME solutions
PAHuman
EchoRight

©2014-2020 TME solutions s.r.o.