Európska spoločnosť antikoncepcie a reprodukčného zdravia (ESC)

www.escrh.eu
Pozičný dokument o sexuálnom a reprodukčnom zdraví Klinické usmernenie: Nadváha, obezita a antikoncepcia Hormonálna antikoncepcia a riziko ischemickej mŕtvice u žien s migrénou Kombinovaná hormonálna antikoncepcia Bezpečné materstvo a COVID-19

Medzinárodná federácia gynekológia a pôrodníctva

http://www.figo.org/
Preeklampsie Núdzové antikoncepčné pilulky Hyperglykémia a tehotenstvo Placenta accreta spektrálne poruchy Management druhej doby pôrodnej

Európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu

http://www.eshre.eu
Predčasná ovariálna insuficiencia Turnerov syndróm Revidované postupy pre IVF laboratória Rutinná psychosociálna starostlivosť pri neplodnosti a asistovanej reprodukcii Endometrióza Diagnostika a klasifikácia genitálnych anomálií Opakujúca sa tehotenská strata Syndróm polycystických vaječníkov Ovariálna stimulácia Získavanie oocytov Odporúčania týkajúce sa osvedčených postupov pri používaní technológie Time-Lapse Odporúčania správnej praxe pre preimplantačné genetické testovanie (PGT)

Európska rada a kolégium pôrodníctva a gynekológie

http://www.ebcog.org
Normy starostlivosti o zdravie žien v Európe- gynekologické služby Normy starostlivosti o zdravie žien v Európe - pôrodnícke a novorodenecké služby Urýchlenie pokroku v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv Sexuálne reprodukčné zdravie žien Očkovanie v tehotenstve Alkohol a tehotenstvo Predpôrodnej starostlivosti Neplodnosť v Európe Zmrzačenie ženských pohlavných orgánov Testovanie na hyperglykémiu v tehotenstve

Európska urogynekologická asociácia

https://www.eugaoffice.org/
EchoRight
Janssen
TME solutions
Janssen Medical Cloud
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.