WHO - svetová zdravotnícka organizácia

http://www.who.int/en/
Kompletná kontrola rakoviny krčka maternice Liečba cervikálnej intraepiteliálne neoplázie 2-3 a adenokarcinómu in situ: kryoterapia, LLETZ a konizácia studeným nožom Pokyny pre skríning a liečbu prekanceróznych lézií pre prevenciu rakoviny krčka maternice Použitie kryoterapie u cervikálnej intraepiteliálnej neoplázie Vybrané odporúčané postupy pre použitie antikoncepcie Kritériá lekárske spôsobilosti pre použitie antikoncepcie Zabezpečenie dodržiavania ľudských práv v oblasti poskytovania informácií o antikoncepcii Pokyny WHO týkajúce sa riešenia zdravotných komplikácií mutilace ženských pohlavných orgánov Ochrana, propagácia a podpora dojčenia v zariadeniach poskytujúcich materské a novorodenecké služby Preventívna chemoterapia pre kontrolu helminthových infekcií prenášaných pôdou u ohrozených populačných skupín Odporúčania WHO pre predpôrodnú starostlivosť pre vytvorenie pozitívnej skúsenosti s tehotenstvom Denná suplementácia železa u žien po pôrode Použitie mikronutrientních práškov pre obohatenie v potravín konzumovaných tehotnými ženami Denné doplňovanie železa u dospelých žien a dospievajúcich dievčat Optimálne koncentrácie folátov v sére a červených krvinkách u žien v reprodukčnom veku pre prevenciu defektov neurálnej trubice Oddialené svorkovanie pupočníka pre zlepšenie zdravia a výživy matiek a dojčiat Doplnenie vápnika počas tehotenstva na prevenciu preeklampsie a jej komplikácií Suplementácia vitamínu D u tehotných žien Použitie mikronutrientních práškov pre domáce obohatenie potravín konzumovaných tehotnými ženami Suplementácia vitamínu A u tehotných žien Doporučenie WHO na liečbu popôrodného krvácania kyselinou tranexamovou Pokyny WHO pre skríning a liečbu syfilisu u tehotných žien Doporučenie WHO týkajúce sa intervencií na zlepšenie výsledkov predčasného pôrodu Doporučenie WHO pre prevenciu a liečbu peripartálních infekcií matky Doporučenie WHO pre urýchlenie pôrodu Úloha zdravotného pracovníka pri zabezpečovaní starostlivosti v prípade potratu a antikoncepcie po potrate Pokyny WHO pre liečbu genitálneho herpes simplex vírusu Pokyny WHO pre liečbu Treponema pallidum (syfilis) Pokyny WHO pre liečbu Chlamydia trachomatis Pokyny WHO pre liečbu Neisseria gonorrhoeae Konsolidované pokyny týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien žijúcich s HIV Obohatenie kukuričnej múky a kukuričných jedál o vitamíny a minerály Smernica WHO o používaní koncentrácií feritínu na hodnotenie stavu železa u jednotlivcov a populácií Usmernenia pre riadenie tehotných a dojčiacich žien v súvislosti s vírusovým ochorením Ebola Pokyny na prevenciu sexuálneho prenosu vírusu Zika

Medzinárodná urogynekologická asociácia

http://www.iuga.org/
Meranie a výsledky meraní v liečbe stresovej inkontinencie u žien Pokyny pre cvičenie v oblasti ženskej panvy a rekonštrukčnej panvovej chirurgii Účinnosť hormónov v postmenopauzálnou panvici pri podlahovej dysfunkcii Opakujúci sa prolaps panvových orgánov Zvládanie dysfunkcie vylučovania popruhov po miduretrálnom viazaní Laserové vaginálne prístroje na liečenie stresovej inkontinencie moču, genitourinárneho syndrómu menopauzy a vaginálnej laxity Zvládanie komplikácií vyplývajúcich z používania pletiva pri stresovej inkontinencii moču
EchoRight
Janssen
TME solutions
Janssen Medical Cloud
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.