Americká spoločnosť pre reprodukčnú medicínu

http://www.asrm.org/
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia a riziko VTE: odporúčaný postup Diagnostické hodnotenie neplodné ženy: stanovisko výboru Diagnostické hodnotenie neplodného muža: stanovisko výboru Hodnotenie a liečba opakovaných strát tehotenstva: stanovisko výboru Léčiva na podporu plodnosti a rakovina: odporúčaný postup Pokyny pre starostlivosť o ženy a muže v reprodukčnom veku s možnou expozíciou vírusu Zika Pokyny k obmedzeniu počtu embryí pre prenos: stanovisko výboru Kryoprezervácia zrelých oocytov: odporúčaný postup Liečba mimomaternicového tehotenstva: stanovisko výboru Obezita a reprodukcia: stanovisko výboru Optimalizácia prirodzenej plodnosti: stanovisko výboru Prevedenie prenosu embryá: odporúčaný postup Prevencia a liečba stredne závažného a ťažkého ovariálneho hyperstimulačného syndrómu: odporúčaný postup Odporúčania pre postupy využívajúce náhradnú matku: stanovisko výboru Odporúčania na zníženie rizika prenosu vírusu počas liečby neplodnosti s použitím autológnych gamét: stanovisko výboru Subklinická hypotyreóza u neplodnej ženskej populácie Liečba panvových bolestí spojených s endometriózou: stanovisko výboru Použitie exogénnych gonadotropínov u neovulujících žien: stanovisko výboru Riadenie obštrukčnej azoospermie: stanovisko výboru Maternicové septum: odporúčaný postup Aktuálne odporúčania pre vakcíny proti neplodnosti žien pacienti Kombinovaná hormonálna antikoncepcia a riziko VTE: odporúčaný postup Kombinovaná bioidentická menopauzálna hormonálna terapia: stanovisko výboru Diagnostické hodnotenie neplodné ženy: stanovisko výboru Diagnostické hodnotenie neplodného muža: stanovisko výboru Hodnotenie a liečba opakovaných strát tehotenstva: stanovisko výboru Léčiva na podporu plodnosti a rakovina: odporúčaný postup Pokyny k obmedzeniu počtu embryí pre prenos: stanovisko výboru Kryoprezervácia zrelých oocytov: odporúčaný postup Liečba mimomaternicového tehotenstva: stanovisko výboru Obezita a reprodukcia: stanovisko výboru Optimalizácia prirodzenej plodnosti: stanovisko výboru Prevedenie prenosu embryá: odporúčaný postup Prevencia a liečba stredne závažného a ťažkého ovariálneho hyperstimulačného syndrómu: odporúčaný postup Odporúčania pre postupy využívajúce náhradnú matku: stanovisko výboru Odporúčania na zníženie rizika prenosu vírusu počas liečby neplodnosti s použitím autológnych gamét: stanovisko výboru Revidované pokyny pre ľudská embryologická a andrologická laboratóriá: stanovisko výboru Subklinická hypotyreóza u neplodnej ženskej populácie Liečba panvových bolestí spojených s endometriózou: stanovisko výboru Maternicové septum: odporúčaný postup Hodnotenie azoospermického samca Diagnostické hodnotenie sexuálnej dysfunkcie u mužského partnera v prostredí neplodnosti Porovnanie mier gravidity u slabých respondentov používajúcich IVF s miernou stimuláciou ovárií oproti konvenčným IVF Kultúra a prenos blastocysty v klinicky asistovaná reprodukcia Stanovisko americkej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu o transplantácii maternice Poradenství v oblasti těhotenství Pooperačné adhézie po gynekologickej operácii Práca ohľadom neplodnosti pre špecialistov zameriavajúce sa na zdravie žien Reprodukčné a hormonálne aspekty u žien so zvýšeným rizikom dedičných gynekologických rakovín Zachovanie plodnosti u pacientov ktorí podstupujú gonadotoxickú liečbu alebo gonadectomy Použitie exogénnych gonadotropínov pre indukcia ovulácie pri anovulácii ženy Liečba založená na dôkazoch páry s nevysvetliteľnou neplodnosťou Interpretácia výsledkov klinických skúšok Minimálne normy pre prax ponúkajúce asistovanú reprodukciu technológie Definícia neplodnosti a opakujúce sa tehotenské straty

Americký kongres pôrodníkov a gynekológov

http://www.acog.org/
Sulfónamidy, nitrofurantoín a riziko vrodených chýb Obezita u dospievajúcich Predpôrodnej terapia kortikosteroidy pre dozrievanie plodu Riešenie intraamniotické infekcie počas pôrodu Užívanie opiátov v tehotenstve a následné problémy Poradenstvo dospievajúcich o antikoncepcii Hodnotenie rizika rakoviny prsníka a skríning u žien s priemerným rizikom Poruchy duševného zdravia u dospievajúcich Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) Asymptomatická mikroskopická hematúria u žien Triáda športujúcich žien Výber trasy pre hysterektómiu u benígneho ochorenia Tehotenstvo dospievajúcich, antikoncepcie a sexuálna aktivita Hormonálna liečba primárnej ovariálnej insuficiencie Plánovaný domáci pôrod Neporodnická chirurgia počas tehotenstva Riešenie komplikácií u kožných štepov v gynekologickej chirurgii Emergentná terapia pri ťažkej hypertenzii s akútnym nástupom počas tehotenstva a po pôrode Riešenie suboptimálne datovaných tehotenstiev Chirurgia pŕs a labií u dospievajúcich Starostlivosť o transsexuálne dospievajúce Neskorý podviaz pupočníka po narodení Pôrod do vody Riešenie vulválne intraepiteliálne neoplázie Trvalá bolesť vulvy Bezprostredne popôrodná dlhodobo pôsobiaca reverzibilna antikoncepcia Menštruačná manipulácia pre dospievajúcich s telesným a vývojovým postihnutím Odporúčané postupy pre výskum zdravie dospievajúcich Využitie vaginálneho estrogénu u žien s anamnézou estrogénom podmienenej rakoviny prsníka Hepatitída B, hepatitída C a infekcie HIV v gynekológii a pôrodníctve Používanie síranu horečnatého v pôrodníctve Menštruácia u dievčat a dospievajúcich: Používanie menštruačného cyklu ako známok života Fyzická aktivita a cvičenie počas tehotenstva a po pôrode Postupy u žien s fenylketonúriou Hereditárne nádorové syndrómy a hodnotenia rizík Skorý potrat Robotická chirurgia v gynekológii Management žien s hustými prsiami diagnostikovanými mamografiou Úrovne starostlivosti o matku Oportúnna salpingektómia ako stratégia prevencie rakoviny epitelu ovária Gynekologická chirurgia u obézne ženy Skríning novorodencov a role pôrodníka-gynekológa Prístup k antikoncepcii Management tehotných žien s predpokladanou expozíciou baktériám Listeria monocytogenes Chronická Antitrombotická terapia a Gynekologická chirurgia Možnosti prevencie a liečby ťažkého menštruačného krvácania u dospievajúcich pacientok Zdravotná starostlivosť pre ženy bez domova Orálna zdravotná starostlivosť počas tehotenstva a po celú dobu života Očkovanie proti chrípke počas tehotenstva Optimalizácia popôrodnej starostlivosti Hormonálna liečba a ochorenia srdca Liečba akútnych abnormálnych maternicových krvácaní u nullipar v reprodukčnom veku Váhový prírastok v tehotenstve Kombinovaná bioidentická menopauzálna hormonálna terapia Placenta Accreta Zdravotná starostlivosť o lesbičky a bisexuálne ženy Vitamín D: Skríning a suplementácia počas tehotenstva Prevencia črevného streptokokového ochorení skupiny B so skorým nástupom u novorodencov Užívanie metamfetamínu u žien v reprodukčnom veku Liečba infekcie močových ciest u netehotných žien HIV Mladiství a dlhodobo pôsobiaca reverzibilná antikoncepcia: Implantáty a vnútromaternicové telieska Ochorenie štítnej žľazy v tehotenstve Liečba oparu pohlavných orgánov v tehotenstve Chronická bolesť panvy

Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC)

http://www.cdc.gov
Guidelines všeobecne - Tehotenstvo Praktické odporúčania pre použitie kontraceptív Praktické odporúčania pre použitie kontraceptív Úvahy o nastavení nemocničnej pôrodníckej starostlivosti Starostlivosť o dojčiace ženy Sprievodca prevenciou infekcie v ambulantných zariadeniach Odporúčania na používanie antiretrovírusových liekov u tehotných žien s infekciou HIV a intervenciami na zníženie perinatálneho prenosu HIV Klinické usmernenie pri liečbe tehotných a rodičovských žien s poruchou užívania opiátov a ich detí Zdravie žien: Lieky a tehotenstvo

Americká urogynekologická spoločnosť

https://www.augs.org
Asymptomatická mikroskopická hematúria u žien OnabotulinumtoxinA a močový mechúr Tehotenstvo u žien s predchádzajúcou liečbou porúch panvového dna Zariadenia založené na vaginálnej energii
EchoRight
Janssen
TME solutions
Janssen Medical Cloud
EchoRight

©2014-2021 TME solutions s.r.o.